Keo chít mạch Webercolor plus

Liên hệ

Keo chà ron chống nấm mốc

Chuyên dùng cho các đường ron lớn 5-20mm

Dùng cho mạch đá, gạch kính, gạch kích thước lớn

Thấm ít nước và ít bẩn

Màu sắc: màu xám, màu trắng sữa, màu đỏ gạch

Đóng gói: 1kg/ gói