Keo chống thấm Weber tape be14

Liên hệ

Là sản phẩm gia tăng chống thấm

Được sủ dụng cùng vữa chống thấm Weber

Các vết nứt của tường, sàn nhà…

Nhiều khu vực khác nhau